Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
22 lượt xem

Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm mô đun 3

Ngân hàng câu hỏi bình chọn tổng kết mô đun 3.0 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module 3

1. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

1. Nhận định sau Đúng hay Sai?

Mục đích của bình chọn học sinh tiểu học là nhằm tập hợp các minh chứng về năng lực của học sinh.

Sai

2. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

Học sinh sẽ biểu thị năng lực tốt hơn nếu không được thông báo trước là mình đang được đánh giá.

Sai

3. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

Giáo viên thường quyết định các minh chứng được chấp nhận để biểu hiện năng lực cần đạt của học sinh sau khi xong xuôi hoạt động giảng dạy.’

Sai

4. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bản chất của sự khác nhau giữa đánh giá quá trình và bình chọn tổng kết là việc kết quả đánh giá có tác động tới việc giảng dạy hay không.’

Đúng

5. Chọn các đáp án đúng

Những nhận định nào sau đây biểu lộ đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của các hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

Cung cấp hướng dẫn cho giáo viên thực hiện hoạt động đánh giáNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Chỉ dẫn cho học sinh chuẩn bị cho hoạt động bình chọn sắp tới

Giúp xây dựng được nhiều bài tập/nhiệm vụ đánh giá cân bằng nhau

5. Lựa chọn nào KHÔNG phải là đặc điểm tầm thường của mục tiêu đánh giá cho các hoạt động đánh giá thường xuyên nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh trong Chương trình GDPT 2018?

đánh giá sự nhận biết của học sinh về nội dung bài họcNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

dựa trên các lý thuyết dạy học môn học đặc thù

có số lượng giới hạn dựa trên thời lượng của hoạt động bình chọn

là cấu phần của các năng lực, phẩm chất tầm thường của Chương trình GDPT

6. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập khác nhau chủ yếu về khía cạnh nào?

mục đích bình chọnNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

phương pháp đánh giá

tiêu chí đánh giá

nghi thức đánh giá

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG chính xác về Đánh giá là hoạt động học tập?

Mục đích đánh giá không nhằm thu thập thông tin về mức độ năng lực của học sinh.

Học sinh tham gia đánh giá vừa đưa ra phản hồi về kết quả thể hiện năng lực qua bài làm.

Giáo viên có thể không cung cấp nhận xét, phản hồi cho học sinh về kết quả bình chọn.

Hoạt động bình chọn này nằm trong chủ định của giáo viên và có kế hoạch từ trước.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

‘Ưu điểm lớn nhất của đánh giá không theo nghi thức so với đánh giá theo nghi thức là học sinh có thể __________________ .’

tự quyết định có tham gia hoạt động đánh giá hay không

không cảm thấy căng thẳng vì sức ép bị kiểm tra, đánh giáNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

cung cấp thông tin cho giáo viên về tiến bộ năng lực của mình

làm bài theo chỉ dẫn riêng của giáo viên khi thực hiện hoạt động

9. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì màu đỏ tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

Lời dẫn/hướng dẫn

Dữ liệu đầu vàoNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Câu trả lời dự kiến

10. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây là mục tiêu bình chọn của một bài tập kiểm tra tốt hơn?

Học sinh biết tên các loài động vật.

Học sinh gọi được tên các loài động vật khi nhìn hình ảnh.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

11. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin đúng để dứt nhận định dưới đây:

Một ưu điểm của phép tắc vấn đáp so với nguyên tắc quan sát là_________.

giáo viên bình chọn được đúng năng lực của học sinh hơn

giáo viên có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu hiệu quả hơnNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

giáo viên có thể tập trung vào một học sinh để thu thập thông tin

12. Phân loại và kéo thả

Thầy/cô hãy kéo các thông tin bên phải và thả vào các hộp ưu điểm và nhược điểm của phương pháp bình chọn qua hồ sơ học tập, các hoạt động và sản phẩm của học sinh. Lưu ý là có 1 thông tin không phù hợp đối với phương pháp này.

Ưu điểm

Học sinh biểu lộ nhiều loại năng lực, phẩm chất khác nhau khi thực hiện hoạt động.

Học sinh tự quyết định cách thực hiện nhiệm vụ, và qua đó biểu hiện năng lực theo cách khác với các học sinh khác. Giáo viên đánh giá giữa các học sinh khác nhau theo cách khác nhau

Nhược điểm

Đáp án đúng (Bỏ 1 ý : Học sinh giải quyết các bài tập theo nghi thức chặt chẽ dưới sự giám sát của giáo viên )

Câu hỏi

Xem thêm: Đừng Vội Mua QUẢ ÓC CHÓ Ở Đâu Nếu Chưa Đọc Bài Này! Xem Ngay

Câu trả lời

Ưu điểm

Học sinh tự quyết định cách thực hiện nhiệm vụ, và qua đó biểu thị năng lực theo cách khác với các học sinh khác.

Học sinh bộc lộ nhiều loại năng lực, phẩm chất khác nhau khi thực hiện hoạt động.

Nhược điểm

Giáo viên đánh giá giữa các học sinh khác nhau theo cách khác nhau

13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ ‘khách quan’ trong tên gọi thường dùng cho dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan có hàm ý về khía cạnh nào sau đây?

Mục tiêu bình chọn

Đối tượng đánh giá

Cách chấm điểmNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Cách báo cáo kết quả

14. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là bài tập trắc nghiệm khách quan?

Học sinh ghép đôi xãg tin có liên quan từ hai tập hợp được cung cấp.

Học sinh lựa chọn 1 câu trả lời đúng từ nhiều lựa chọn được diễn tả trong câu hỏi.

Học sinh mô tả giải pháp cho vấn đề được hỏi theo quan điểm của mình.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Học sinh chọn dữ liệu được cung cấp sẵn để hoàn thành nhận định trong câu hỏi.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp vấn đáp?

Đây là phương pháp giáo viên đàm đạo với một học sinh để lấy thông tin cụ thể về học sinh đó.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Trong phép tắc này cả giáo viên và học sinh đều có quyền đặt và trả lời câu hỏi.

Phương pháp này giúp bồi đắp tư duy làm việc chủ quyền và khả năng diễn đạt bằng lời của học sinh.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Một bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán bao gồm một số câu hỏi có nội dung bình chọn được giáo viên giới thiệu với học sinh ở lớp học phụ đạo cho một nhóm học sinh trong lớp, nhưng không được giới thiệu ở lớp học chính khoá. Bài kiểm tra đó đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào sau đây?

Tính chuẩn xác

Tính tin cậy

Tính công bằngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Tính chân thực

17. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng hoạt động học sinh thuyết trình về ngôi nhà mơ ước của mình làm hoạt động đánh giá của môn Tiếng Việt. Tuy nhiên, cách chấm của giáo viên không thống nhất giữa các học sinh khác nhau. Có học sinh được giáo viên đó chấm điểm cộng cao hơn vì có giọng trình bày hay. Có học sinh được điểm thưởng vì có trang phục và tư thế trình bày đẹp. Kết quả đánh giá này vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào sau đây?

Tính chuẩn xácNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Tính chân thực

Tính thực tế và hiệu quả

Tính tác động

18. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn dưới đây có lỗi gì?

Hãy đánh dấu (X) bên cạnh đáp án đúng của phép tính dưới dây: 27 – 19

 1. Lớn hơn 10
 2. Nhỏ hơn 10
 3. Nhỏ hơn 20

Thiếu độc ác liệu đầu vào

Có nhiều hơn 1 đáp án đúngNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Thiếu chỉ dẫn làm bài

19. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn sau có lỗi gì?

Vì sao trong đoạn thơ thứ hai của bài Sao không về Vàng ơi ! người chơi nhỏ lại cảm thấy cái cổng rộng?

 1. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn
 2. Vì cái cổng không đóng cánh cửa
 3. Vì cái cổng không có con Vàng nằm chắn lối ra vào
 4. Vì cái cổng được lau sạch

Có hai lựa chọn đều có thể là đáp án đúng

Độ dài các lựa chọn không tương đương nhauNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Một lựa chọn gợi ý lựa chọn khác là đáp án

Một lựa chọn quá hiển nhiên là đáp án

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy xem câu hỏi trong bài tập Tiếng Việt dưới đây:

Truyền thuyết Thánh Gióng

Đời Hùng Vương thứ Sáu, có một người đàn bà đã 60 tuổi. Một hôm bà đặt chân vào một vết chân rất to lớn sau đó về nhà bà có thai. Bà hiện ra một đứa con trai đặt tên là Gióng lên ba vẫn không biết nói. Nhưng khi nghe sứ giả tìm người đánh giặc thì tự nhiên nói với mẹ mời sứ giả đến. Lúc ấy Gióng thành người to lớn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Sau đó ra trận đánh giặc khi đã đủ những thứ dặn dò sứ giả mang đến. Đánh tan giặc, Gióng trút bỏ quần áo bay thẳng lên trời. (Nguồn: https://cotich.net/truyen-thuyet-thanh-giong-a122.html)

 1. Câu truyện về đời vua Hùng Vương thứ mấy?
 2. Cậu bé Gióng lên ba như thế nào?
 3. Đánh tan giặc, Gióng làm gì?

Các câu hỏi trong bài tập trên có đánh giá được năng lực đọc hiểu và tư duy bậc cao của học sinh không?

KhôngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm đánh giá của học sinh KHÔNG NÊN biểu hiện khía cạnh nào sau đây?

Năng lực của học sinh so với các bạn khác trong lớp

Giáo viên mong đợi học sinh làm gì cho mìnhNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Học sinh chỉnh sửa như thế nào so với lần đánh giá trước

Kế hoạch dạy và học trong thời gian tiếp sau

22. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin chính xác để điền vào chỗ trống trong nhận định sau:

Một đặc điểm quan trọng của bình chọn là đó đều là các hoạt động giáo dục ___________.

có kế hoạch từ trướcNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

có sức ép đối với học sinh

có nghi thức chặt chẽ

23. Chọn các đáp án đúng

Những yếu tố nào sau đây không thể thiếu đối với một bài tập bình chọn?

mục đích bình chọnNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

phản biểni của giáo viên

nội dung đánh giáNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

hướng dẫn trả lời/bài làmNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Chọn câu trả lời Có hoặc Không

24. Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Giáo viên thường quyết định các minh chứng được chấp nhận để biểu hiện năng lực cần đạt của học sinh sau khi chấm dứt hoạt động giảng dạy.’

Đúng

SaiNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

25. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bản chất của sự khác nhau giữa bình chọn quá trình và đánh giá tổng kết là việc kết quả đánh giá có tác động tới việc giảng dạy hay không.’

ĐúngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Sai

26. Chọn các đáp án đúng

Những nhận định nào sau đây biểu lộ đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của các hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

Cung cấp hướng dẫn cho giáo viên thực hiện hoạt động đánh giáNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Chỉ dẫn cho học sinh chuẩn bị cho hoạt động đánh giá sắp tới

Giúp xây dựng được nhiều bài tập/nhiệm vụ bình chọn cân bằng nhauNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

27. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập khác nhau cốt yếu về khía cạnh nào?

mục đích bình chọnNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

phương pháp bình chọn

tiêu chí bình chọn

nghi thức đánh giá

28. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG chính xác về Đánh giá là hoạt động học tập?

Mục đích bình chọn không nhằm thu thập thông tin về mức độ năng lực của học sinh.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Học sinh tham gia đánh giá vừa đưa ra phản hồi về kết quả biểu lộ năng lực qua bài làm.

Giáo viên có thể không cung cấp nhận xét, phản hồi cho học sinh về kết quả bình chọn.

Hoạt động bình chọn này nằm trong chủ định của giáo viên và có kế hoạch từ trước.

29. Chọn đáp án đúng nhất

Cuối chủ đề về bản thân và gia đình, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài văn diễn tả một ngày bình thường của các em và gia đình trong 1 tiết học. Sau đó, giáo viên chiếu trên màn hình một bài văn mẫu và danh sách các tiêu chí của bài văn tốt. Giáo viên cho các em làm việc theo cặp để nhận xét về bài văn của mình và của bạn.

Lựa chọn nào dưới đây diễn đạt đúng nhất về hoạt động kể trên:

Đánh lạnh lẽo tổng kết

Đánh rét kết quả học tập

Đánh giá theo nghi thức

Đánh giá là hoạt động học tậpNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

30. Chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của bài kiểm tra cuối tháng 11 trước khi chuyển sang một chương mới cho thấy gần nửa số học sinh trong lớp làm sai và nhầm lẫn khi thực hiện đặt tính và tính phép cộng có nhớ của hai số hạng có hai chữ số. Đây là yêu cầu cần đạt đến cuối học kỳ 1. Giải pháp nào dưới đây của giáo viên trong trường hợp này phù hợp với hướng dẫn trong Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020?

Lựa chọn 1: Giáo viên chuyển sang chương mới theo kế hoạch và đề nghị những học sinh chưa làm tốt bài kiểm tra cuối tháng 11 ôn tập và tự học thêm ở nhà để đạt được yêu cầu cần đạt. Điểm bài kiểm tra cuối tháng không tính vào kết quả đánh giá

Lựa chọn 2: Giáo viên dành 2 buổi học đầu tháng 12 để ôn tập về phép cộng có nhớ; trong đó, mời các học sinh làm sai trong bài kiểm tra cuối tháng 11 tham gia trong các hoạt động trên lớp. Trong các bài tập về nhà trong các tuần đầu tháng 12, giáo viên lồng ghép 1 đến 2 bài luyện tập về phép cộng có nhớ bên cạnh các bài tập về nội dung của chương mới.Ngân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

31. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì màu đỏ tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

Lời dẫn/hướng dẫn

Dữ liệu đầu vàoNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Xem thêm: Cây đu đủ đực ra hàng trăm quả

Câu trả lời dự kiến

32. Chọn đáp án đúng nhất

Những hoạt động quan sát nào dưới đây có thể là hoạt động bình chọn?

 1. Giáo viên quan sát học sinh
 2. Học sinh quan sát học sinh khác
 3. Học sinh tự đánh giá sau hoạt động với nhóm

a & b

a & c

b & c

a, b & cNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

33. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin đúng để xong nhận định dưới đây:

‘Một ưu điểm của phép tắc vấn đáp so với phép tắc quan sát là_________.

giáo viên đánh giá được đúng năng lực của học sinh hơn

giáo viên có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu hiệu quả hơnNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

giáo viên có thể tập trung vào một học sinh để thu thập thông tin

34. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là bài tập trắc nghiệm khách quan?

Học sinh ghép đôi thông tin có liên quan từ hai tập hợp được cung cấp.

Học sinh lựa chọn 1 câu trả lời đúng từ nhiều lựa chọn được miêu tả trong câu hỏi.

Học sinh biểu đạt giải pháp cho vấn đề được hỏi theo quan điểm của mình.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Học sinh chọn dữ liệu được cung cấp sẵn để xong nhận định trong câu hỏi.

35. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về qui định vấn đáp?

Đây là phương pháp giáo viên thảo luận với một học sinh để lấy thông tin cụ thể về học sinh đó.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Trong cách thức này cả giáo viên và học sinh đều có quyền đặt và trả lời câu hỏi.

Phương pháp này giúp bồi đắp tư duy làm việc tự do và khả năng diễn đạt bằng lời của học sinh.

36. Chọn đáp án đúng nhất

Một bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán bao gồm một số câu hỏi có nội dung đánh giá được giáo viên giới thiệu với học sinh ở lớp học phụ đạo cho một nhóm học sinh trong lớp, nhưng không được giới thiệu ở lớp học chính khoá. Bài kiểm tra đó đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào sau đây?

Tính chuẩn xác

Tính tin cậy

Tính công bằngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Tính sống động

37. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy xem câu hỏi trong bài tập Tiếng Việt dưới đây:

Truyền thuyết Thánh Gióng

Đời Hùng Vương thứ Sáu, có một người đàn bà đã 60 tuổi. Một hôm bà đặt chân vào một vết chân rất to lớn sau đó về nhà bà có thai. Bà xuất hiện một đứa con trai đặt tên là Gióng lên ba vẫn không biết nói. Nhưng khi nghe sứ giả tìm người đánh giặc thì tự nhiên nói với mẹ mời sứ giả đến. Lúc ấy Gióng thành người to lớn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Sau đó ra trận đánh giặc khi đã đủ những thứ dặn dò sứ giả mang đến. Đánh tan giặc, Gióng trút bỏ quần áo bay thẳng lên trời. (Nguồn: https://cotich.net/truyen-thuyet-thanh-giong-a122.html)

 1. Câu truyện về đời vua Hùng Vương thứ mấy?
 2. Cậu bé Gióng lên ba như thế nào?
 3. Đánh tan giặc, Gióng làm gì?

Các câu hỏi trong bài tập trên có bình chọn được năng lực đọc hiểu và tư duy bậc cao của học sinh không?

KhôngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

38. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau đây Đúng hay Sai?

‘Chấm điểm bằng chữ tốt hơn chấm điểm bằng số.’

Đúng

SaiNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

39. Chọn đáp án đúng nhất

Đề thi tổng kết cuối năm học nên có phân bố điểm lệch trái (tương tự hình A) hay lệch phải (tương tự hình B)?

Đáp án : Chọn hình bên phải

40. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm đánh giá của học sinh KHÔNG NÊN thể hiện khía cạnh nào sau đây?

Năng lực của học sinh so với các bạn khác trong lớp

Giáo viên mong đợi học sinh làm gì cho mìnhNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Học sinh thay đổi như thế nào so với lần đánh giá trước

Kế hoạch dạy và học trong thời gian tiếp sau

41.Yếu tố nào không thể thiếu khi lạnho viên chấm điểm?

Hệ giá trịNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

42. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ thường vừa là bình chọn tổng kết, vừa là đánh giá quá trình.’

ĐúngNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Sai

43. Chọn các đáp án đúng

Những nhận định nào sau đây đúng về phương pháp bình chọn qua hồ sơ học tập, các hoạt động, sản phẩm của học sinh? (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án)

Giáo viên là người chủ động hướng dẫn học sinh triển khai thực hiện vật phẩm của mình.

Phương pháp này giúp học sinh phát triển kĩ năng mềm và là cầu nồi giữa giáo viên với học sinh.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Sản phẩm của học sinh nên phù hợp với hứng thú, hiểu biết và kinh nghiệm của học sinh.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

Hồ sơ học tập và sản phẩm của học sinh nên được bình chọn bởi giáo viên hướng dẫn.

Các dụng cụ để đánh giá học sinh là bảng kiểm, thang đo và phiếu đánh giá theo tiêu chí.Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

44. Trong mục tiêu đánh giá dưới đây của một bài kiểm tra môn âm nhạc, phần gạch chân là cấu phần nào?

‘Học sinh đọc được đúng cao độ của nốt pha khi đọc hai nốt chủ yếu liên tiếp.’

Mức độ thể hiện năng lực

Nội dung đánh giá mục tiêu

Điều kiện biểu lộ năng lựcNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

45. Hãy lựa chọn thông tin đúng để ngừng nhận định dưới đây:

‘Một thách thức đối với giáo viên khi sử dụng phương pháp quan sát để bình chọn là__________.’

giáo viên phải xây dựng các tiêu chí bình chọn có chất lượngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

giáo viên không thấy được biểu hiện năng lực của học sinh

học sinh không thực hiện các nhiệm vụ theo kết quả mong đợi

46.Hãy lựa chọn thông tin đúng để ngừng nhận định dưới đây:

‘Một ưu điểm của cách thức vấn đáp so với lý lẽ quan sát là_________.

giáo viên đánh giá được đúng năng lực của học sinh hơn

giáo viên có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu hiệu quả hơnNgân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

giáo viên có thể tập trung vào một học sinh để tích lũy thông tin

48. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau đây Đúng hay Sai?

‘Học sinh đạt điểm 8/10 của một bài kiểm tra cũng có thể là các học sinh trung bình.’

ĐúngNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Sai

49. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau đây Đúng hay Sai?

‘Chấm điểm bằng chữ tốt hơn chấm điểm bằng số.’

Đúng

SaiNgân hàng câu hỏi     bình chọn tổng kết mô đun 3.0

Mời các người chơi tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: