Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
18 lượt xem

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm amoniac tan nhiều trong nước – Long lanh

ON

mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng amoniac tan nhiều trong nước .

Bạn đang xem: Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm amoniac tan nhiều trong nước – Long lanh

Trả lời (2)

 • Nạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh chứa nước có pha vài giọt dung dịch phenolphtalein, ta thấy nước trong chậu phun vào bình thành những tia màu hồng. Đó là do khí NH3 tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình và nước bị hút vào bình. Tia nước có màu hồng chứng tỏ dung dịch có tính bazơ

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm amoniac tan nhiều trong nước - Long lanh

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm amoniac tan nhiều trong nước - Long lanh

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • A. 0,35.                             

  B. 0,3.                               

  C.  0,15.                            

  D.  0,20.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. NO3 và 0,03.              

  B. Cl và 0,01.                  

  C. CO32− và 0,03.             

  D. OH và 0,03.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 0,1 và 0,35.                  

  B. 0,3 và 0,2.                    

  Xem thêm: Ghi lại tâm trạng của mình sau khi xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn

  C. 0,2 và 0,3.                                                          

  D. 0,4 và 0,2.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. CO32− và 30,1.              B. SO42− và 56,5.          C. CO32− và 42,1.          D. SO42− và 37,3.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 1.                                   B. 12.                            C. 13.                            D. 2.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • ‒ Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

  ‒  Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. 

  Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là

  A. 3,73 gam.                      B. 7,04 gam.                 C. 7,46 gam.                 D. 3,52 gam.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 24,9.                             

  B. 44,4.                             

  C. 49,8.                             

  D. 34,2.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 24,9.                             

  B. 44,4.                             

  C. 49,8.                             

  D. 34,2.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 9,21.                             

  B. 9,26.                             

  C. 8,79.                             

  D. 7,47.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 0,06.                              B. 0,08                          C. 0,30                          D. 0,36.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 0,5825 và 0,06.             B. 0,5565 và 0,06.        C. 0,5825 và 0,03.        D. 0,5565 và 0,03.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 0,134 lít.                       B. 0,214 lít.                   C. 0,414 lít.                   D. 0,424 lít.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 0,5 lít và 0,5 lít.            B. 0,6 lít và 0,4 lít.        C. 0,4 lít và 0,6 lít.        D. 0,7 lít và 0,3 lít.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • (1) X + CO2 → Y                                            

  (2) 2X + CO2→   Z + H2O

  (3) Y + T→  Q + X + H2O                              

  (4) 2Y + T → Q + Z + 2H2O

  Hai chất X, T tương ứng là

  A. Ca(OH)2, NaOH.          B. Ca(OH)2, Na2CO3.   C. NaOH, NaHCO3.     D. NaOH, Ca(OH)2.

  Xem thêm: Trang chủ – UBND QUẬN 8

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • (1) X  → Y + CO2                                        

  (2) Y + H2O  → Z

  (3) T + Z →  R + X + H2O.                          

  (4) 2T + Z →  Q + X + 2H2O

  Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

  A. KOH, K2CO3.              B. Ba(OH)2, KHCO3.   C. KHCO3, Ba(OH)2.   D. K2CO3, KOH.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. NaCl, NaOH, BaCl2.           

  B. NaCl, NaOH.

  C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2.           

  D. NaCl.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • Cho các chất: HCl, NaOH, Al(OH)3, H3PO4, NaHCO3, KHSO4, NH4NO3, Ba(OH)2, Zn(OH)2, K2CO3, Ba(NO3)2, Ba(HS)2, Na2HPO4. Phân loại các chất trên vào bảng sau cho phù hợp với quan điểm của Areniut?

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • Hãy sắp xếp các phân tử và ion sau vào các nhóm axit, bazơ và chất lưỡng tính: HCO3-, CO32-, H2CO3, H2SO3, HSO3-, SO32-, Mg(OH)2, Cu2+, Al(OH)3, Al3+, HS-, H3PO4, HSO4-, NH4+, PO43-, ZnO.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • Cho các chất: (Na_2SO_4, NaHCO_3, Al_2(SO_4)_3, Al_2O_3, (NH_4)_2SO_4, KHSO_3, Na_2CO_3, Al, Zn(OH)_2, Ba(HS)_2, K_2HPO_4, (NH_4)_2CO_3, (NH_4)_2SO_3). Những chất lưỡng tính bao gồm?

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • Hãy sắp xếp các dung dịch sau vào các nhóm có: pH 7: CuCl2, Fe(NO3)3, K2SO4, K2S, AgNO3, K3PO4, Al2(SO4)3, NaCl, NH4Cl, Na2CO3, NaHSO4, HCl, KOH.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • (a) Cho các chất sau: HCl, Al2O3, MgCl2, NaOH, HClO, H2S, Al2(SO4)3, KHSO3, NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3, H2SO4, Fe, ZnSO4, NH3. Phân loại (chất điện li mạnh, điện li yếu, không điện li) và viết phương trình điện li của các chất điện li.

  (b) Phân loại các chất sau: HNO3, NaOH, H3PO4, SO2, K2CO3, H2S, Ba(OH)2, HClO, HNO2, CH4, C2H5OH, NaCl, Al2(SO4)3, Cl2, C12H22O11 (saccarozơ), H2SO4.

  10/07/2021 |   1 Trả lời

 • (a) Dung dịch HF 0,4M có độ điện li  = 0,08.

  (b) Dung dịch CH3COOH 0,043M có độ điện li a = 2%

  (c) Dung dịch HClO 0,75M có  a = 5%.        

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 16,085.                              B. 18,300.                          C. 14,485.                          D. 18,035.

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 83,16                                 B. 60,34                             C. 84,76                             D. 58,74

  09/07/2021 |   1 Trả lời

 • A. 16,8                                   B. 38,08                             C. 24,64                             D. 47,6

  09/07/2021 |   1 Trả lời

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm amoniac tan nhiều trong nước - Long lanh

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: