Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
18 lượt xem

Lễ phát động chủ đề năm học 2015 – 2016 “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”

<html><head><meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252″</head><body> <p style=”text-align: justify;”><span style=”font-family:arial,helvetica,sans-serif”><span style=”font-size:14px”>C&ugrave;ng với sự h&acirc;n hoan n&aacute;o nức trong kh&ocirc;ng kh&iacute; của những ng&agrave;y đầu năm học mới 2015 &ndash; 2016, đội vi&ecirc;n thiếu nhi th&agrave;nh phố sẽ quy&ecirc;́t t&acirc;m ph&acirc;́n đ&acirc;́u c&ugrave;ng đo&agrave;n kết, chăm ngoan, nỗ lực học tập xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, cháu ngoan Bác H&ocirc;̀. Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động của đội vi&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỉ niệm 70 năm ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng 8 th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; Quốc Kh&aacute;nh Nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 &ndash; 02/9/2015), ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng.</span></span></p> <p style=”text-align: justify;”><span style=”font-family:arial,helvetica,sans-serif”><span style=”font-size:14px”>Với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o trang sử Đội, vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;, hoạt động Đội v&agrave; phong thiếu nhi năm học 0927002002 sẽ c&oacute; nhiều phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi, vui tươi đến c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền&nbsp; thống mang &yacute; nghĩa thiết thực. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c em ra sức thi đua học tập, r&egrave;n luyện để mỗi đội vi&ecirc;n, học sinh đều c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội vi&ecirc;n tốt, gương mẫu, đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch g&oacute;p phần l&agrave;m rạng danh trang sử Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, xứng đ&aacute;ng danh hiệu ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, phấn đấu trở th&agrave;nh người Đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Nhằm ph&aacute;t động v&agrave; tạo sự lan tỏa s&acirc;u rộng &yacute; nghĩa của chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội đến c&aacute;c Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức lễ ph&aacute;t động chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016 &ldquo;Tự h&agrave;o trang sử Đội, vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;. Hưởng ứng chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016 v&agrave; thể hiện sự quyết t&acirc;m thực hiện tốt c&aacute;c nội dung chương tr&igrave;nh năm học 2015 &ndash; 2016, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố ph&aacute;t động đ&ecirc;́n Hội đồng Đội của 24 quận huyện v&agrave; đội vi&ecirc;n, học sinh to&agrave;n th&agrave;nh phố đăng k&yacute; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non trong năm học với tổng kinh ph&iacute; hơn 3 tỷ đồng.</span></span></p> <p style=”text-align: justify;”><span style=”font-family:arial,helvetica,sans-serif”><span style=”font-size:14px”>Th&ocirc;ng qua lễ ph&aacute;t động chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao tặng 24 suất học bổng &ldquo;Nụ cười hồng&rdquo; đến 24 gương đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tặng 10 xe đạp &ldquo;C&ugrave;ng bạn đến trường&rdquo; cho 10 em đội vi&ecirc;n thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp, 60 phần qu&agrave; cho 60 em đội vi&ecirc;n thiếu nhi vượt kh&oacute; học tốt; qua đ&oacute; động vi&ecirc;n c&aacute;c em tiếp tục phấn đấu vượt qua những kh&oacute; khăn trong cuộc sống kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện bản th&acirc;n trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa đẹp tỏa hương thơm trong vườn hoa ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style=”text-align: justify;”><span style=”font-family:arial,helvetica,sans-serif”><span style=”font-size:14px”>Đồng thời, cũng trong chương tr&igrave;nh lễ ph&aacute;t động chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016, đại diện Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n – Thường trực Hội đồng Đội Quận trao bảng tượng trưng kết quả hội thu s&aacute;ch cho đại diện c&aacute;c em đội vi&ecirc;n thiếu nhi ngoại th&agrave;nh trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tặng s&aacute;ch cho thiếu nhi ngoại th&agrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; được ph&aacute;t động rộng r&atilde;i thu được nhiều nguồn s&aacute;ch hay, mang lại &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc gửi tặng đến thiếu nhi ngoại th&agrave;nh.</span></span></p> <p style=”text-align: right;”><span style=”font-family:arial,helvetica,sans-serif”><span style=”font-size:14px”><strong>HUỲNH VĂN</strong></span></span></p> </body></html>

Xem thêm: Trâu cổ tươi thảo dược bổ dương ít người biết công dụng hơn cả ba kích

Bạn đang xem: Lễ phát động chủ đề năm học 2015 – 2016 “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”

Xem thêm: Hướng dẫn mua bán, đặt mua cây thuốc nam

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: