Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
11 lượt xem

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g…


GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:

Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?

Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.

Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.

Câu 2: Để nhìn thấy một vật thì:

phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

vật ấy phải là ngốcồn sáng.

vật vừa là dở ngườiồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.

vật ấy phải được chiếu sáng

Câu 3: Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

Bật ngược trở lại.

Vuông góc với tia tới.

Hợp với tia tới một góc vuông.

Song song với trục chính của gương.

Xem thêm: 6 TÁC DỤNG CỦA CÂY QUAO, VỊ THUỐC QUÝ TRỊ BỆNH GAN HIỆU QUẢ

Câu 4: Kết luận nào dưới đây là đúng?

Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

Vật được chiếu sáng là dạiồn sáng.

Vật được chiếu sáng là gương phẳng.

Vật sáng gồm lẩn thẩnồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 5: Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường pháp tuyến với gương.

Câu 6: Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:

không thay đổi.

giảm đi.

lớn gấp đôi.

tăng lên.

Câu 7: Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

Ảnh không dịch chuyển.

Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng?

Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dại dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 9: Hai gương phẳng GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g... hợp với nhau một góc ∝. Điểm sáng S đặt trong khoảng giữa hai gương. Ảnh của S qua GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g... cách gương 3 cm, qua GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g... cách gương 4 cm, khoảng cách giữa 2 ảnh là 10 cm. Góc hợp bởi giữa 2 gương là.

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

Xem thêm: Cây cúc tần và những điều cần biết

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

Câu 10: Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g.... Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

8m

2m

4m

1m

:

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

25 tháng 0927002002 lúc 20:56

Câu 1:Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?Bật ngược trở lại.Vuông góc với tia tới.Hợp với tia tới một góc vuông.Song song với trục chính của gương.Câu 2:Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.Câu 3:Kết luận nào dưới đây là đúng?Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.Vật được chiếu sáng là gương phẳng.Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.Câu 4:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:một vệt sáng mờ.ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.ảnh ảo, lớn bằng vật.ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.Câu 5:Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:không chỉnh sửa.

giảm đi.

lớn gấp đôi.

tăng lên.Câu 6:

Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường pháp tuyến với gương.Câu 7:

Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?

Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.

Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.

Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.Câu 8:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.Câu 9:

Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

8m

2m

4m

1m

Câu 10:

Hai gương phẳng và vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương cách S một khoảng 4cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5 cm. Điểm sáng S đặt cách gương một khoảng là:

2 cm

4 cm

5 cm

1,5 cm

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

5 tháng 0927002002 lúc 21:09

Câu 1:Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.Câu 2:Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?Bật ngược trở lại.Vuông góc với tia tới.Hợp với tia tới một góc vuông.Song song với trục chính của gương.Câu 3:Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong.Câu 4:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.Câu 5:Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:tăng dần.không chỉnh sửa.

vừa tăng vừa giảm.

giảm dần.Câu 6:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.Câu 7:

Chiếu tia sáng tới theo phương nằm ngang đến một gương phẳng, để thu được tia phản xạ vuông góc tia tới, thì phải đặt mặt phản xạ của gương hợp với phương nằm ngang một góc bằng:

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc Câu 8:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

vật không nhận ánh sáng chiếu đến.Câu 9:

Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

30 cm

40 cm

10 cm

20 cmCâu 10:

Hai gương phẳng và vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 3cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

5 cm

10 cm

3 cm

4 cm 

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

17 tháng 0927002002 lúc 23:11

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?Bật ngược trở lại.Vuông góc với tia tới.Hợp với tia tới một góc vuông.Song song với trục chính của gương.Câu 2:Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng bởi vì:ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng.vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn gương phẳng.vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi rõ hơn ở gương phẳng.Câu 3:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:một vệt sáng mờ.ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.ảnh ảo, lớn bằng vật.ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.Câu 4:Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.Câu 5:Kết luận nào sau đây không đúng?Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ tuổi hơn vật.Câu 6:Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường pháp tuyến với gương.Câu 7:Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.Câu 8:Kết luận nào sau đây là đúng?Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ tuổi dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.Câu 9:

Hai gương phẳng   và  vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 3cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

5 cm

10 cm

3 cm

4 cmCâu 10:

Hai gương phẳng   và  đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương ,  là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

30 cm

40 cm

10 cm

20 cm 

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

20 tháng 0927002002 lúc 19:11

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

Câu 1:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương. Câu 2:

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn. Câu 3:

Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong. Câu 4:

Để nhìn thấy một vật thì:phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.vật ấy phải là nguồn sáng.vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.vật ấy phải được chiếu sáng Câu 5:

Chiếu tia sáng tới theo phương nằm ngang đến một gương phẳng, để thu được tia phản xạ vuông góc tia tới, thì phải đặt mặt phản xạ của gương hợp với phương nằm ngang một góc bằng: hoặc hoặc hoặc hoặc Câu 6:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.Ảnh không dịch chuyển.Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu. Câu 7:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng. Câu 8:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:không chỉnh sửa.

giảm đi.

lớn gấp đôi.

tăng lên. Câu 9:


Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

8m

2m

4m

1m Câu 10:


Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ nhất của ngọn nến qua hai gương , là 20 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

40 cm

30 cm

10 cm

20 cm

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

24 tháng 0927002002 lúc 20:42

Câu 1:Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong.Câu 2:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn bé dại hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ tuổi hơn vât.Câu 3:Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:Mặt Trời bị Trái Đất che khuất.Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.Trái Đất đi vào vùng phía sau Mặt Trăng.Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.Câu 4:Kết luận nào dưới đây là đúng?Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.Vật được chiếu sáng là gương phẳng.Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.Câu 5:Kết luận nào sau đây là đúng?Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dại dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.Câu 6:

Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?

Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.

Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.

Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.Câu 7:

Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường vuông góc với tia tới.

tia tới và đường pháp tuyến với gương.Câu 8:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

Câu 10:

Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ nhất của ngọn nến qua hai gương , là 20 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

40 cm

30 cm

10 cm

20 cm 

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

4 tháng 0927002002 lúc 21:38

Câu 1:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.Câu 2:Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.Câu 3:Kết luận nào dưới đây là đúng?Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.Vật được chiếu sáng là gương phẳng.Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.Câu 4:Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:Mặt Trời bị Trái Đất che khuất.Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.Trái Đất đi vào vùng phía sau Mặt Trăng.Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.Câu 5:Kết luận nào sau đây là đúng?Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.Câu 6:Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường pháp tuyến với gương.Câu 7:Kết luận nào sau đây không đúng?Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.Câu 8:Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:tăng dần.không chỉnh sửa.

vừa tăng vừa giảm.

giảm dần.Câu 9:

Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

30 cm

40 cm

10 cm

20 cmCâu 10:

Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ nhất của ngọn nến qua hai gương , là 20 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

40 cm

30 cm

10 cm

20 cm

GIÚP MÌNH VÀI CÂU TRÊN VIOLYMPIC VẬT LÍ LỚP 7 NHA MỌI NGƯỜI♥CẢM ƠN TRƯỚC:Câu 1: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một g...

23 tháng 0927002002 lúc 21:35

Câu 1:Kết luận nào dưới đây là đúng?Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.Vật được chiếu sáng là gương phẳng.Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.Câu 2:Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.Câu 3:Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong.Câu 4:Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:một vệt sáng mờ.ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.ảnh ảo, lớn bằng vật.ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.Câu 5:Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.Câu 6:Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:không chỉnh sửa.giảm đi.lớn gấp đôi.tăng lên.Câu 7:Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường vuông góc với tia tới.tia tới và đường pháp tuyến với gương.Câu 8:Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:tăng dần.không chỉnh sửa.

vừa tăng vừa giảm.

giảm dần.Câu 9:

Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

30 cm

40 cm

10 cm

20 cmCâu 10:

Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

8m

2m

4m

1m

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: