Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
23 lượt xem

Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Tổng số phần bằng nhau là: 4+1= 5 (phần)

Số lớn là: (700: 5) x 4 = 560

Số bé là: 0927002002= 140

Đ/s:…

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Ta có sơ đồ :

Số bé     :  [—-]

Số lớn    :  [—-][—-][—-][—-]

Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 1 = 5 [ phần ]

Số bé là : 700 : 5 x 1 = 140

Số lớn là : 0927002002 = 560

           Đáp số : Số bé : 140 , Số lớn : 560

I love VietNam 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

coi số thứ 1 là 4 phần thì số thứ 2 là 1 phần như thế

số thứ nhất là

700:(1+4)x4=560 

số thứ 2 là

0927002002=140

            Đ/S………

tích mk nhaaaaaaaa!!!

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Số thứ 1 là

700:(0927002002=560

Số thứ 2 là:

0927002002=140

-Chúc người chơi học tốt-

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Số thứ nhất là

700:(0927002002=560

Số thứ 2 là:

0927002002=140

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Số thứ 1 là

   700 : ( 4 + 1 ) x 4= 560

Số thứ 2 là:      0927002002 = 140                Đ/S:… 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Cái này thế hệ là tổng – tỉ nhá 🙂

Sơ đồ tự vẽ

Xem thêm: TÁC DỤNG CỦA CÂY XẠ CAN (CÂY RẺ QUẠT)

Tổng số phần bằng nhau : 4 + 1 = 5

Số lớn : 700 : 5 . 4 = 560

Số bé : 0927002002 = 140

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

so thu hai la:

700:4=125

so thu nhat la:  

0927002002=575

              dap so : so thu hai:125

                            so thu nhat:575

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,         bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Tổng các phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 phần.

Số thứ nhất = 1 phần = 700 : 5 = 140

Số thứ hai = 4 phần = 140 x 4 = 560.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

               hai số có tổng bằng 700.tìm hai số biết số thứ 1 gấp số thứ 2 là 4 lần

Ta có cách giải như sau:

Số thứ nhất gấp số thứ hai 4 lần => số thứ nhất là 4 phần, số thứ hai là 1 phần

Theo đề bài ta có sơ đồ minh họa:

Số thứ nhất    |——-|——-|——-|——-|

Số thứ hai      |——-|

Tổng số phần bằng nhau là:

            4 + 1 = 5 (phần)

Số thứ hai là:   

           700 : 5 = 140

Số thứ nhất là:

           0927002002 = 560

                          Đáp số: số thứ nhất: 560 ; số thứ hai: 140

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Số thứ nhất là 24 phần

Số thứ 2 là 1 phần

Tổng só phần bằng nhau là :

0927002002 = 25 ( phần )

Số thứ nhất là :

700 :25 x 24 = 672

Số thứ 2 là :

0927002002 = 28

     Đáp số :……………….

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Tổng só phần bằng nhau là :

4 + 1 = 5 ( phần )

Số thứ nhất là  :

700 : ( 4 + 1 ) x 4 = 560

Số thứ 2 là :

0927002002 = 140

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

bai nay phai ve so do nha ( tu ve )

Tong so phan bang nhau la :

4+1 = 5 ( phan )

So thu nhat la :

700 : 5 x4 =560

sothu 2 la 

0927002002=140

So thu hai la :

0927002002 = 140

            D/s: ….

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Ta có sơ đồ : ( tự vẽ số thứ nhất 4 phần, số thứ 2 : 1 phần )

Tổng số phần bằng nhau là :

4+1=5 (phần )

Số thứ nhất là :

700 : 5 x 4 = 560

Số thứ 2 là :

0927002002 = 140 

Đ/S :

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

tổng số phần 

4+1 = 5 phần

số thứ nhất

700 : 5 x 4=560

số thứ 2

560:4 x 1 =140 

nhanh đi bn

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Vì gấp 7 lần thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai .

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

1080 : 8 = 135

Số thứ hai là :

0927002002 = 945

Đáp số : Số thứ nhất : 135

Số thứ hai : 945.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Hướng dẫn : Các bước giải :

Xác dịnh tỉ số :

Vẽ sơ đồ.

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm mỗi số.

Vì gấp 7 lần thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai .

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

1080 : 8 = 135

Số thứ hai là :

0927002002 = 945

Đáp số : Số thứ nhất : 135

Số thứ hai : 945.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

tổng số phần bn 

7 + 1  = 8 ( p )

số lớn là 

1080 : 8 x 7 = 945

số bé là 

0927002002 = 135 

đs 

**** đi nha

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Số thứ nhất là 1080 : (1 + 7) = 135

Số thứ hai là 135 x 7 = 945

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Hai số có tổng bằng 19368 biết đem số tự nhiên nhân 4 , số thứ hai nhân 5 , ta được hai tích bằng nhau . Tìm số học sinh

 Nhớ giải giúp mình nhé ?

Đọc tiếp…

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự giúp đỡ của các game thủ khác !

Gửi câu hỏi

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: