Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
10 lượt xem

Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

3 tháng 0927002002 lúc 11:14

Phân số chỉ số vải bán được của ngày thứ 3:

1 – 1/6 – 1/2 = 1/3 (tấm vải)

Đáp số: 1/3 tấm vải.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

3 tháng 0927002002 lúc 11:15

Ngày 3 bán được 

(1-frac{1}{6}-frac{1}{2}=frac{1}{3})(phan tam vai ) 

Vậy … 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

25 tháng 0927002002 lúc 21:06

ket qua 1 phần 3 tin chắc09270020020927002002%

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

4 tháng 0927002002 lúc 18:30

Ngày thứ 3 bán đc là:  (1-frac{1}{6}-frac{1}{2}=1-frac{2}{12}-frac{6}{12}=frac{4}{12}=frac{1}{3})(tấm vải)

Đ/s: (frac{1}{3})tấm vải.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Một tấm vải dài 60m, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 1/4 tấm vải ngày thứ 2 bán 1/3 chỗ còn lại và bán thêm 4m. Hỏi sau 2 ngày

bán, tấm vải còn lại dài bao nhiêu

Ngày thứ nhất cử hàng bán được số mét vải là :

60 : 4 x 1 = 15 hoặc 60 x (frac{1}{4})= 15 ( mét vải )

Sau khi bán xong số mét vải ngày thứ nhất thì tấm vải còn lại :

0927002002 = 45 ( mét vải )

Ngày thứ hai cử hàng bán được số mét vải là :

45 : 3 x 1 + 4 = 19 ( mét vải )

Xem thêm: Diệp hạ châu: Thảo dược có tác dụng bảo vệ lá gan – YouMed

Sau hai ngày bán thì tấm vải đó còn lại số mét là :

0927002002 ) = 26 ( mét vải )

Đáp số : 26 mét vải

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Ngày thứ nhất cử hàng bán được số mét vải là :

60 : 4 x 1 = 15 ( mét vải )

Sau khi bán xong số mét vải ngày thứ nhất thì tấm vải còn lại :

0927002002 = 45 ( mét vải )

Ngày thứ hai cử hàng bán được số mét vải là :

45 : 3 x 1 + 4 = 19 ( mét vải )

Sau hai ngày bán thì tấm vải đó còn lại số mét là :

0927002002 ) = 26 ( mét vải )

Đáp số : 26 mét vải

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Ngày thứ nhất cử hàng bán được số mét vải là :

60 : 4 x 1 = 15 ( mét vải )

Sau khi bán xong số mét vải ngày thứ nhất thì tấm vải còn lại :

0927002002 = 45 ( mét vải )

Ngày thứ hai cử hàng bán được số mét vải là :

45 : 3 x 1 + 4 = 19 ( mét vải )

Sau hai ngày bán thì tấm vải đó còn lại số mét là :

0927002002 ) = 26 ( mét vải )

Đáp số : 26 mét vải

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

23 tháng 0927002002 lúc 22:05

Đổi 1 tấn = 10 tạ

Ta có sơ đồ

Xe thứ nhất ( 5 phần bằng nhau )

Xe thứ hai ( 7 phần bằng nhau )

Phần bé biểu thị 2 tạ phần bé ở xe thứ nhất vẽ nét đứt và nối phần nhỏ ở xe thứ hai với xe thứ 1 biểu thị sẽ chuyển sang

Gía trị một phần bằng nhau là

10 – ( 2 + 2 ) = 6 ( tạ )

Số hàng hóa xe thứ nhất chở là

6 x 5 – 2 = 28 ( tạ )

Số hàng hóa xe thứ hai chở là

6 x 7 + 2 = 44 ( tạ )

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

24 tháng 0927002002 lúc 13:01

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

25 tháng 0927002002 lúc 22:07

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 – 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (0927002002%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (0927002002) : (0927002002%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (0927002002) : (1 – 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

10 tháng 0927002002 lúc 22:48

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/0927002002-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

13 tháng 0927002002 lúc 10:36

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

30 tháng 0927002002 lúc 12:54

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là: 13 : ﴾1 ‐ 1/3﴿ = 19,5 ﴾m﴿

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là: ﴾19,5 + 9﴿ : ﴾1 ‐ 25%﴿ = 38 ﴾m﴿

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là: ﴾0927002002﴿ : ﴾1 ‐ 20%﴿ = 60 ﴾m﴿

Độ dài tấm vải ban đầu là: ﴾0927002002﴿ : ﴾1 ‐ 1/6﴿ = 78 ﴾m﴿

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

30 tháng 0927002002 lúc 13:01

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

30 tháng 0927002002 lúc 13:27

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Tổng số vải trước khi bán ngày thứ 4 bán là: 1/3 + 2/3 = 1 2/3 = 13 m 1/3 = 13 : 2 x 1 = 6,5 m0927002002,5 = 19,5 m Tổng số vải trước khi bán trong ngày thứ 3 là: 75% + 25% = 100% 75 % = 19,5 + 9 = 28,5 m 25% = 28,5 : 3 x 1 = 9,5 m. => 19,0927002002,5 = 38 m Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 2 là: 80% + 20 % = 100 % 80%= 0927002002 = 48 m. 20% = 48 :4 x1 = 12 m => 0927002002 = 60 m Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 1 là: 1/6 tấm + 5/6 tấm = 1 tấm 5/6 tấm = 0927002002 = 65 m 1/6 tấm = 65 :5 x 1 = 13 m 1 tấm vải = 0927002002 = 78 m Đáp số: 78 m

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

13 tháng 0927002002 lúc 10:04

                              Bài giải

          Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

                    13 : (1 – 1/3) =  19,5 ( m )     

          Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

                     (19,5 + 9) : (1 –  25%) = 38 ( m )   

          Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

                      (0927002002) : (0927002002%) = 60 ( m )

          Độ dài tấm vải ban đầu là:

                      (0927002002) : (1 –  1/6) = 78 ( m )

                                   Đáp số: 78 m       

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               (13divleft(1-frac{1}{3}right)=19,5left(mright))

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

             (left(19,5+9right)divleft(1-25%right)=38left(mright))

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

             (left(38+10right):left(1-20%right)=60left(mright))

Độ dài tấm vải ban đầu là:

              (left(60+5right):left(1-frac{1}{6}right)=78left(mright))

                    Đáp số : (78m)

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

1/3 + 2/3 = 1 2/3 = 13 m 1/3 = 13 : 2 x 1 = 6,5 m +. 0927002002,5 = 19,5 m + Tổng số vải trước khi bán trong ngày thứ 3 là: 75% + 25% = 100% – 75 % = 19,5 + 9 = 28,5 m – 25% = 28,5 : 3 x 1 = 9,5 m. => 19,0927002002,5 = 38 m + Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 2 là: 80% + 20 % = 100 % 80%= 0927002002 = 48 m. 20% = 48 :4 x1 = 12 m => 0927002002 = 60 m + Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 1 là: 1/6 tấm + 5/6 tấm = 1 tấm 5/6 tấm = 0927002002 = 65 m 1/6 tấm = 65 :5 x 1 = 13 m 1 tấm vải = 0927002002 = 78 m Đáp số: 78 m

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

1/3 + 2/3 = 1 2/3 = 13 m 1/3 = 13 : 2 x 1 = 6,5 m +. 0927002002,5 = 19,5 m + Tổng số vải trước khi bán trong ngày thứ 3 là: 75% + 25% = 100% – 75 % = 19,5 + 9 = 28,5 m – 25% = 28,5 : 3 x 1 = 9,5 m. => 19,0927002002,5 = 38 m + Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 2 là: 80% + 20 % = 100 % 80%= 0927002002 = 48 m. 20% = 48 :4 x1 = 12 m => 0927002002 = 60 m + Tổng số vải bán trước khi bán ngày thứ 1 là: 1/6 tấm + 5/6 tấm = 1 tấm 5/6 tấm = 0927002002 = 65 m 1/6 tấm = 65 :5 x 1 = 13 m 1 tấm vải = 0927002002 = 78 m Đáp số: 78 m

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

24 tháng 0927002002 lúc 18:34

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự giúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: