Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
4 lượt xem

Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn Mai số tuổi là:

41-11=30 (tuổi)

Hiệu số tuổi của hai bbó con không thay đổi theo thời gian:

Ta có sơ đồ khi tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai:

Bố: l———-l———-l———-l———-l———-l———-l

Mai: l———-l                      30 tuổi

Tuổi Mai khi đó là:

30 : (6-1) = 6 (tuổi)

Trước đây số năm bố gấp 6 lần tuổi Mai là:

0927002002 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

k mink nha!

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Đặt ẩn x : 0<x<11

Ta có :

tuổi Mai khi bằng 1/6 tuổi bố là  : 11- x ( tuổi ).

tuổi bố khi gấp 6 lần tuổi Mai  là : 41 – x ( tuổi ).

vì tuổi bố gấp 6 lần tuổi mai nên ta có phương trình :

      (11-x)*6 = 41-x

<=>     66-6x   = 41- x

<=> – 6x + x    = 0927002002

<=>      -5x      = -25

<=>         x      =   5

vậy trước đây 5 năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai .

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

hiệu số tuổi của Bố Mai và Mai là :

0927002002 = 30 ( tuổi )

ta có sơ đồ : Bố Mai : |===|===|===|===|===|===|

                     Mai    :  |===|    hiệu 30 tuổi

hiệu số phần bằng nhau là :

6 – 1 = 5 ( phần )

tuổi Mai là :

30 : 5 = 6 ( tuổi )

trước đây số năm là :

0927002002 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Tiểu Thư Họ Nguyễn:

            Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Mai có số tuổi là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Xem thêm: Câu hỏi của Nguyên Giáp Trần – Toán lớp 4

Trước đây số năm là:

0927002002 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

:), Chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

5 năm nha mik ko pik ke so do nen lam nhanh lun

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Hiệu số tuổi của 2 bố con là:

41-11=30 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi => 6 năm nước bố Mai vẫn hơn Mai 6 tuổi

Ta có sơ đồ tỷ số tuổi của 2 bố con lúc đó:

Bố: 6 phần

Con: 1 phần

Tuổi bố Mai lúc đó là:

30:(6-1)x6=36 ( tuổi)

Vậy trước đây số năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai là:

41-36=5 (năm)

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Trước đây 5 năm bố gấp 6 lần tuổi con

Các bn ủng hộ mk nha

Thời buổi này ko ai trả lời ko công bằng cái bụng đói cả

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Trước đây 5 năm vì:

Khi đó tuổi bố là:41-5=36

Khi đó tuổi Mai là : 11-5=6

Mà 36:6=6

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn Mai số tuổi là:

0927002002 = 30 ( tuổi ) 

Tuổi Mai khi đó là:

30 : ( 6 – 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước đây số năm bố gấp 6 lần tuổi Mai là:

0927002002 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn Mai số tuổi là :

0927002002 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai bố con không chỉnh sửa theo thời gian .

Ta có sơ đồ khi tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai :

bố   l————l————-l————-l————-l————l————l

Mai l————l                                                 30 tuổi 

Tuổi Mai khi đó là :

30 : ( 6 – 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước đây số năm bố gấp 6 lần tuổi Mai là :

0927002002 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

k mk nha

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Hiệu tuổi bố và Mai là :

 0927002002 = 30 tuổi

Ta có sơ đồ bộc lộ lúc tuổi  bố gấp 6 lần tuổi Lan :

  Bố : [———-][———-][———-][———-][———-][———-]

Lan : [———-]

Hiệu số phần bằng nhau là :

 6 – 1 = 5 ( phần )

Tuổi Mai lúc đó là :

  30 : 5 x 1 = 6 ( tuổi )

Tuổi Bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai vào :

  0927002002 = 5 [ năm trước ]

  Đáp số : ….

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn Mai số tuổi là:41-11=30(tuổi)

Khi tuổi Bố gấp 6 lần tuổi Mai thì lúc đó coi tuổi Bố là 6 phần thì tuổi con là 1 phần.

Hiệu số phần bằng nhau là:6-1=5(phần)

Tuổi Mai lúc đó là:30:5×1=6(tuổi)

Tuổi Mai hiện giờ hơn tuổi Mai lúc đó là:11-6=5(tuổi)

Vậy cách đây 5 năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Số tuổi chênh lệch của 2 bố con ko bao giờ chỉnh sửa và bằng 41-11=30.

Nếu bố gấp 6 lần tuổi Mai thì tuổi Mai sẽ bằng 30:(6-1)x1=6 tuổi .

=> trước đây 11-6=5 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

cách đây 5 năm bố Mai gấp 5 lần tuổi Mai.

bn k cho mik nhoa!^-^.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn Mai số tuổi :

0927002002 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của 2 bố con không chỉnh sửa theo thời gian

Ta có sơ đồ tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai

Bố  : l—–l—–l—–l—–l—–l—–l

Mai : l—–l

Tuổi Mai khi đó là:

30 : ( 6 – 1 ) = 6 ( tuổi)

Trước đây số năm bố gấp 6 lần tuổi Mai:

0927002002 = 5 (năm )

đ/s: 5 năm

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố hơn mai:41-11=30(tuổi)

tuổi mai lúc đó là:30:(6-1)=6(tuổi)

trước đây số năm là:11-6=5(năm)

Còn kker sơ đồ nữa nha bạn nhưng game thủ tự kẻ nha!!!

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Bố Mai hơn Mai số tuổi là:

41-11 = 30( tuổi)

Vì hiệu số tuổi của Mai và bố Mai không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ:

Bố Mai: |—|—|—|—|—|—|

Mai : |—|

Hiệu số phần bằng nhau là:

6-1=5( phần)

Tuổi bố Mai khi đó là:

30 : 5 * 6 = 36 (tuổi)

Tuổi Mai khi đó là:

30 :5 *1 = 6 (tuổi)

số năm để bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai là:

11-6=5 ( năm)

Đáp số: 5 năm

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự giúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: