Câu hỏi của nguyendantam – Toán lớp 6

o l m . v n

Được cập nhật 25 tháng 0927002002 lúc 20:01

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyendantam – Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Ta có : số có 3 chữ số đầu tiên chia hết cho 9 là: 108

            số có 3 chữ số cuối cùng chia hết cho 9 là: 999

Vậy có tất cả số chữ số có 3 chữ số chia hết cho 9 là:

                       (0927002002 ) : 9 + 1 = 100(số)

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Số có 3 chữ số đầu tiên chia hết cho 9 là: 108

Số có 3 chữ số cuối cùng chia hết cho 9 là: 999

Vậy có tất cả số chữ số có 3 chữ số chia hết cho 9 là:

                       (0927002002 ) : 9 + 1 = 100(số)

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

a)

Ta có: Số bé dại nhất có 3 chữ số chia hết cho 9 là : 108

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 9 là: 999

Số các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là:

       (0927002002):9+1=100(số)

b)

Ta có : Số bé dại nhất có 3 chữ số chia 5 dư 1 là: 101

Số lớn nhất có 3 chữ số chia 5 dư 1 là : 996

Số các số có 3 chữ số chia 5 dư 1 là :

(0927002002):5+1=180(số)

Vậy : Có 100 số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 9

         Có 180 số tự nhiên có 3 chữ số chia 5 dư 1

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

ban ghi day so ra giup minh nha ! lam gium minh cau cuoi nha minh se k cho nhe

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

ta có : số có 3 chữ số đầu tiên chia hết cho 9 là: 108

Số lớn nhất có 3 chữ số cuối cùng chia hết cho 9 là : 999

vậy có tất cả chử số có 3 chữ số chia hết cho 9 là:

                 ( 0927002002) : 0927002002 ( số )

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Xem thêm: Giá hoa hồi tăng cao ngất ngưởng

Vì chia hết cho 4 xét 2 chữ số tận cùng nên:

Số lớn nhất là: 9992

Số bé nhất là: 1012

Vậy có: (0927002002) : 20 + 1 = 450 (số)

KL: Có 450 số theo đề bài

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

a. – Số tự nhiên lớn nhất nhỏ dại hơn 100 chia 5 dư 3 là: 98

– Số tự nhiên bé dại nhất nhỏ hơn 100 chia 5 dư 3 là: 3

Có số số tự nhiên thỏa mãn là: ( 0927002002 ) : 5 + 1 = 20 ( số )

b. – Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là: 999

– Số tự nhiên bé dại nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là: 102

Có số số tự nhiên thoa mãn là: ( 0927002002 ) : 3 + 1 = 300 ( số )

~ Chúc người chơi học giỏi ! ~

Đọc tiếp…

Câu hỏi của nguyendantam - Toán lớp 6

a) Số đầu tiên là 3.

Số cuối cùng là 98.

Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 5.

Vậy, có số số hạng bé dại hơn 100 và chia 5 dư 3 là:

(0927002002) : 5 + 1 = 20(số)

Đọc tiếp…

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Chúng tôi chỉ bán thuốc nam và các loại trà, ngoài ra chúng tối không kinh doanh các dịch vụ nào khác. Nội dung trên website chỉ mang tinh chất tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách trước bất kỳ quyết định nào của quý độc giả! Xin cám ơn!

Call Now