Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
24 lượt xem

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a

Mẫu số 08a

Mã hiệu: ………..

Bạn đang xem: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a

Số: ………

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN,

chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

———————————————–

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:………………………………………………………………………………………

2. Mã đơn vị:…………………………… Mã ngớ ngẩnồn:………………………………………………………………..

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA …………………………………………………………………………….

4. Căn cứ Hợp đồng số…………….. ký ngày……….. tháng…… năm và phụ lục hợp đồng số …. ngày …… tháng năm giữa tên (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ); giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký:

Xem thêm: Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

5. Căn cứ Biên bạn dạng nghiệm thu ngày … tháng …. Năm …. giữa (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ):

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tống số

6. Lũy kế thanh toán khối lượng xong xuôi đến cuối kỳ trước:

Xem thêm: Mua Hồi, quế, thảo quả hồi, quế, thảo quả,… giá tốt tại BachhoaXANH.com

– Thanh toán tạm ứng:……………………… – Thanh toán trực tiếp:…………………………………….

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:……………………………………………………………………….

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này:……………………………………………………………………………..

– Thanh toán tạm ứng:………………….. – Thanh toán trực tiếp:………………………………………..

Ngày ……tháng…….. năm…….

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Ghi tên đơn vị của mình

2. Mã đơn vị: ghi đúng mã đơn vị

Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng ngừng, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng dứt mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

Số đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: