Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
18 lượt xem

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử – Hóa lớp 10

Như các em đã biết trong phản ứng Oxi hóa Khử, chất khử là chất nhường (cho) electron và chất oxi hóa là chất thu (nhận) electron. Đối với phương trình Oxi hóa khử, ta có thể cân bằng phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

Vậy cân bằng phương trình hóa học đối với phản ứng Oxi hóa – Khử  bằng phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc nào? chúng ta cùng ôn lại trong bài viết này và giải các bài tập cân bằng phương trình hóa học, phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron để hiểu rõ hơn nội dung này.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử – Hóa lớp 10

I. Phương pháp thăng bằng electron

– Để cân bằng phương trình phản ứng hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron điều quan trọng hàng đầu là chúng ta phải xác định được số oxi hóa của các nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Dưới đây là các quy tắc xác định số Oxi hóa của các nguyên tố tham gia phương trình phản ứng oxi hóa khử.

1. Quy tắc xác định số Oxi hóa trong phản ứng Oxi hóa khử.

● Quy tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

● Quy tắc 2: Trong hầu hết các hợp chất :

– Số oxi hóa của H là +1 (trừ các hợp chất của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số oxi hóa  1).

– Số oxi hóa của O là 2 (trừ một số trường hợp như H2O2, F2O, oxi có số oxi hóa lần lượt là : 1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0. Theo quy tắc này, ta có thể tìm được số oxi hóa của một nguyên tố nào đó trong phân tử nếu biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

● Quy tắc 4: Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử trong ion đó bằng điện tích của nó.

Chú ý: 

– Để biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, dấu sau. Ví dụ: Số oxi hóa Fe+3 còn ion sắt (III) ghi Fe3+.

– Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1) có thể viết đơn giản là + (hoặc -) thì đối với số oxi hóa phải viết đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc 1).

– Trong hợp chất, số oxi hóa của kim loại kiềm luôn là +1, kiềm thổ luôn là +2 và nhôm luôn là +3.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

2. Phương pháp thăng bằng electron cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử

– Để lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron, ta thực hiện các bước sau đây:

* Ví dụ 1: Lập PTHH của phản ứng P cháy trong O2 tạo thành P2O5 theo phương trình:

P  + O2  → P2O5

• Bước 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hoá và chất khử.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

• Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 (quá trình oxi hoá)

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10  (quá trình khử)

• Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

• Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, tính các hệ số của các chất khác, kiểm tra sự cân bằng của các nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế,hoàn thành phương trình hoá học.

4P  + 5O2  → 2P2O5

* Ví dụ 2: Lập PTHH của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit theo PTPƯ sau:

Fe2O3 + CO Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 Fe  + CO2

• Bước 1: Xác định số oxi hoá

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Số oxi hoá của Fe giảm từ +3 xuống 0 ⇒ Fe trong Fe2O3 là chất oxi hoá

– Số oxi hoá của C tăng từ +2 lên +4 ⇒ C trong CO là chất khử

• Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Xem thêm: Chớ tin quảng cáo ‘có cánh’

• Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

• Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, hoàn thành PTHH.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe  +  3CO2

* Ví dụ 3: Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

a) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

b) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

* Hướng dẫn:

a) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

b) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

* Ví dụ 4: Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

* Hướng dẫn:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

II. Bài tập cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron

> Lưu ý: Với phản ứng Oxi hóa khử, cần nhớ:

Khử cho – O nhận

– Tên của chất và tên quá trình ngược nhau

– Chất khử là chất sẽ nhường electron (hay cho e) – đó quá trình oxi hóa.

– Chất oxi hóa là chất mà thu electron (hay nhận e) – đó là quá trình khử.

* Bài 1(Bài 7 trang 83 sgk hóa 10): Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2O.

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2O.

• Lời giải:

a) Ta có PTHH:

MnO2 + HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

– Thực hiện các bước cân bằng PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Phương trình phản ứng được cân bằng như sau:

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

b) Ta có PTHH:

Cu + HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O

– Thực hiện cân bằng bằng phương pháp electron.

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Phương trình phản ứng được cân bằng như sau:

Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Ta có PTHH:

Mg + H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + S↓ + H2O

– Phương trình hoá học sau khi cân bằng như sau:

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

* Bài 2: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:

a) NH3   +  O2  →  NO  +  H2O

b) Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2  +  NH4NO3  + H2O

c) Zn  +  H2SO4  → ZnSO4  +  H2S  +  H2O

d)  MnO2  + HCl   →  MnCl2 + Cl2­  + H2O

e)  KMnO4 + HCl   →   KCl + MnCl2 + Cl2­  + H2O

f)  KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  →  Fe2(SO4)3  + MnSO4 + K2SO4 + H2O

g)  KMnO4 + K2SO+ H2O  → K2SO4 + MnO2 + KOH

h)  FeO +  HNO3   →  Fe(NO3)+ N2O­ + H2O

Xem thêm: 5 công dụng của bột đậu đỏ: biết càng sớm càng có lợi • Hello Bacsi

* Hướng dẫn:

a) NH3   +  O2  →  NO  +  H2O

– Ta xác định sự thay đổi số oxi hóa, và thăng bằng số electron

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Ta được phương trình sau khi cân bằng như sau:

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

b) Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2  +  NH4NO3  + H2O

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Ta được phương trình sau khi cân bằng như sau:

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

Bài 3: Cân bằng các phản ứng Oxi hóa – Khử sau:

a) KClO3  Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10  KCl   +  O2

b) AgNO3  Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10  Ag  + NO2  + O2

c) Cu(NO3)2 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 CuO   + NO2  + O2

d) HNO3 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 NO2  +  O2   + H2O

e) KMnO4  Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10 K2MnO4  +  O2  +  MnO2

• Lời giải:

a) KClO3  Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10  KCl   +  O2

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Ta được: Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

b) AgNO3  Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10  Ag  + NO2  + O2

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

 Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

– Ta được: Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10

* Bài 4: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Cl2  +  KOH  → KCl  + KClO3  +  H2O

b) S + NaOH  → Na2S  + Na2SO3   + H2O

c) NH4NO2  → N2  +  H2O

d) I2  +  H2O  → HI  + HIO3

* Bài 5: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Fe3O4   +  HNO3  → Fe(NO3)3   +  NO  + H2O

b) FeS2  +  O2  →  Fe2O3   +  SO2

c) FeS  + KNO3  → KNO2   + Fe2O3   +  SO3

d) FeS2 + HNO3  → Fe(NO3)3  + H2SO4 + NO2­ + H2O

e) FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO­ + H2O

f) FeS + HNO3  → Fe(NO3)3  + Fe2(SO4)3 + NO­ + H2O

g) Cu2S  + HNO3  → NO  + Cu(NO3)2  +  CuSO4  +  H2O

h) FeS  + H2SO4  → Fe2(SO4)3  +  S  + SO2  + H2O

* Bài 6: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử:

a) M  + HNO3  → M(NO3)n  + NO2­ + H2O  (Với M là kim loại hoá trị n)

– Thay NO2­ lần lượt bằng: NO, N2O, N2,  NH4NO3 rồi hoàn thành phản ứng.

b) M  + H2SO4  → M2(SO4)n  + SO2­  + H2O

c) FexOy  + HNO3 → Fe(NO3)3  + NO­ + H2O

– Thay NO­ lần lượt bằng NO2, N2O, N2, NH4NO3 rồi hoàn thành phản ứng.

d) FexOy + H2SO4  → Fe2(SO4)3  +  SO2­  + H2O

e) FeO + HNO3  → Fe(NO3)3  + NxOy­  + H2O

Nguồn: https://blogcaythuoc.com
Danh mục: Tin tức

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!