Diệp hạ châu là gì? Diệp hạ châu chính là cây chó đẻ – cây thuốc dân dã, quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy vậy, nhiều người