0961744414

Tác giả: Blogcaythuoc

Lá nguyệt quế

Mô tả về lá nguyệt quế Nguyệt quế thực thụ hay nguyệt quế Hy Lạp (danh pháp hai phần: Laurus nobilis, họ Lauraceae), là một loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn
xem thêm